Lỗi roles master sau khi thêm Additional Domain Controller vào hệ thống

Sau khi thêm mới một Additional Domain Controller vào một hệ thống Domain đã dựng sẵn trước đó, sử dụng câu lệnh show cá...
Xem chi tiết

Hướng dẫn cài đặt mail server dùng để Scan to Email trên máy Photocopy Ricoh

Khi chúng ta muốn sử dụng tính năng scan to email trên máy photocopy, việc đầu tiên chúng ta sẽ cần phải cài đặt một ema...
Xem chi tiết

Một số cách khắc phục lỗi khi không scan được từ máy photocopy vào máy tính

Sau khi bạn đã cài đặt từ máy photocopy vào máy tính nhưng sau khi scan máy tính vẫn không nhận được file. Bài viết này...
Xem chi tiết

Truy cập Services và ứng dụng bằng quyền admin ngay trên tài khoản user

Khi đăng nhập bằng quyền local user trên windows sẽ có một số ứng dụng và dịch vụ sẽ không thể thay đổi nếu không thể tr...
Xem chi tiết

Ẩn các thư mục user không có quyền truy cập share từ file server

Ẩn các thư mục user không có quyền truy cập share từ file server
Xem chi tiết

Khi Primary Domain Controller chết làm thế nào để chuyển Additional Domain Controller thành Primary Domain Controller mới

Một ngày nào đó, bỗng dưng máy chủ Primary Domain Controller của công ty bạn bị sự cố và nó không còn khởi động lên được...
Xem chi tiết

Upgrade Additional Domain Controller to Primary Domain Controller

Upgrade Additional Domain Controller to Primary Domain Controller
Xem chi tiết

Lỗi khi cài đặt DirectX

Khi cài đặt Autocad sẽ yêu cầu máy tính của bạn cần phải cài đặt Microsoft DirectX, tuy nhiên khi cài DirectX lại xuất h...
Xem chi tiết

Hướng dẫn unlock file WatchGuard

Khi bạn sử dụng Firewall của hãng WatchGuard, một số file và mail của bạn khi nhận được sẽ bị mã hóa thành dạng file.clk...
Xem chi tiết

Thêm điện thoại IP vào tổng đài Grandstream

Dưới đây là cách để thêm một điện thoại IP vào Tổng Đài IP Grandstream.
Xem chi tiết