Tường lửa FG-600F-BDL-950-60 FortiGate-600F

Tường lửa FG-600F-BDL-950-12 FortiGate 24x7 UTM Protection 1 Year Bundle

FG-600F-BDL-950-12 là tường lửa Fortigate FG-600F được tích hợp sẵn bundle 24x7 UTM Protection với các dịch vụ hỗ trợ khách hàng mọi lúc và bảo mật nâng cao: FortiCare, FortiGuard App Control Service, IPS Service, Advanced Malware Protection (AMP) - Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection và FortiSandbox Cloud Service, Web Filtering Service, Antispam Service. Các dịch vụ này có hiệu lực trong vòng 1 năm.