TƯỜNG LỬA WATCHGUARD FIREBOX M5800

Dòng sản phẩm Firewall WatchGuard M5800 phù hợp cho doanh nghiệp quy mô lớn hoặc datacenter, đáp ứng tốt nhất số lượng khoảng 10,000 người dùng văn phòng

Dòng sản phẩm Firewall WatchGuard M5800 phù hợp cho doanh nghiệp quy mô lớn hoặc datacenter, đáp ứng tốt nhất số lượng khoảng 10,000 người dùng văn phòng.

Giúp doanh nghiệp phòng chống các rủi ro về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu trong hệ thống trước các cuộc tấn công, xâm nhập trái phép từ Internet, phòng chống các loại virus nguy hiểm như virus mã hoá dữ liệu ransomware, trojan,... giúp người dùng làm việc và giao dịch qua thông qua Internet được an toàn.

So sánh thông số kỹ thuật Firewall WatchGuard M5800 và M4600 và M5600:

WatchGuard®
Model

WatchGuard
Firebox® M5800

WatchGuard
Firebox® M4600

WatchGuard
Firebox® M5600
Ideal For

Headquarters for
distributed
enterpriseHeadquarters for
distributed
enterprisesHeadquarters for
distributed
enterprises

Hardware

Model Upgradeable

N/A

N/A

N/AInterfaces


8 Gb, 4 10Gb (included);
Optional 8 1Gb, 8 1Gb
fiber, 4 10Gb fiber, 2
40Gb fiber


8 Gb (included);
Optional 8 Gb, 8
Gb fiber, 4 10Gb
fiber, 2 40Gb
fiber


8 Gb, 4 10Gb (included);
Optional 8 1Gb, 8 1Gb
fiber, 4 10Gb fiber, 2
40Gb fiber

SecurityApplication Proxies

HTTP, HTTPS,
SMTP, 
FTP, DNS,
TCP-UDP, 
POP3,
POP3S, SIP, 
H.323

HTTP, HTTPS,
SMTP, 
FTP, DNS,
TCP-UDP, 
POP3,
POP3S, SIP, 
H.323

HTTP, HTTPS,
SMTP, 
FTP, DNS,
TCP-UDP, 
POP3,
POP3S, SIP, 
H.323

Intrusion Prevention
(DOS, DDOS, PAD, port scanning
spoofing 
attacks, address
space 
probes, and more)OnOnOn

Wireless Models

N/A

N/A

N/A

User Authentication with
Transparent Windows
authentication


On


On


On

Performance

Firewall Throughput

87 Gbps

40 Gbps

60 Gbps

VPN Throughput

18.8 Gbps

10 Gbps

10 Gbps

AV Throughput

22 Gbps

9 Gbps

12 Gbps

IPS Throughput

33 Gbps

13 Gbps

18 Gbps

UTM Throughput

11.3 Gbps

8 Gbps

11 Gbps

Concurrent Sessions*

30,800,000

7,500,000

12,700,000

VPN Tunnels

Branch Office VPN Tunnels

Unrestricted

5000

Unrestricted

Mobile VPN with SSL/L2TP

Unrestricted

10,000

Unrestricted

Mobile VPN with IPSec

Unrestricted

10,000

Unrestricted

Management

Optional Centralized (Multibox)
Management 
Optional licenses
enable 
Drag and Drop VPN
and 
one touch appliance updates.

4-device
WatchGuard System
Manager license
included with
purchase

4-device
WatchGuard System
Manager license
included with
purchase

4-device
WatchGuard System
Manager license
included with
purchase

Networking Features

Dynamic NAT

On

On

On

Static NAT

On

On

On

One to One NAT

On

On

On

VLAN

Unrestricted

1000

Unrestricted

Policy-Based Routing

On

On

On

WAN Failover

On

On

On

Multi-WAN Load Balancing

On

On

On

Server Load Balancing

On

On

On

Traffic Management/QoS

On

On

On

High Availability
Active/Active or
Active/Passive


On


On


On

Dynamic Routing

On

On

On

VoIP (SIP and H.323) Support

On

On

On

Additional Security
Subscriptions


Support and Maintenance
Program

24x7 Support
included with
Security Suite and
NGFW suite

24x7 Support
included with
Security Suite

24x7 Support
included with
Security Suite

Access Portal

N/A

Optional

Optional

Application Control

Optional

Optional

Optional

APT Blocker

Optional

Optional

Optional

Data Loss Prevention

Optional

Optional

Optional

DNSWatch

Optional

Optional

Optional

Gateway AntiVirus

Optional

Optional

Optional

IntelligentAV

N/A

Optional

Optional

Intrusion Prevention Service
(IPS)

Optional

Optional

Optional

Network Discovery

Optional

Optional

Optional

Reputation Enabled Defense

Optional

Optional

Optional

SpamBlocker with Virus Outbreak
Detection

Optional

Optional

Optional

Threat Detection and Response

Optional

Optional

Optional

WebBlocker with HTTPS URL
filtering

Optional

Optional

Optional